Okos gyermekek dolgozataiból tallózva

2012.10.09 11:21

Okos gyermekek dolgozataiból tallózva...D: 

- Zrínyinek csak fél szeme volt, ám ez nagyon zavarta 

a csatákban. 

- A katonák életüket és halálukat kockáztatták. 

- A hős holtan esett össze. Ezt később nagyon sajnálta, 

de akkor már nem volt mit tenni. 

- A víz oxigénből és folyadékból áll. 

- A szomorú elhanyagolt sírok mellett élettel teli 

sírhalmokat is találhatunk. 

- A mocsári vész 1526-ban volt. 

- A Szent Jobb István király bal keze. 

- Janus Pannonius 15 éves korában elterjedt Európában. 

- Szemünk közepén van egy nyílás, amely mindenkinek 

fekete, mivel fejünk belül üres sötét. 

- A föníciaiak kereskedtek és iparkodtak. 

- A háborúban a nők is megteszik a kötelességüket a 

férfiakkal együtt, úgy elöl, mint hátul. 

- A gesztenyesütögető néni kiáll a sarokra, és odacsalogatja 

az embereket a szagával. 

- Arábiában a vizet cisztercitákban gyűjtik. 

- Sok régi kőzetben megtalálhatók az őskori halak lábnyomai. 

- A bronzkorszak tűzzel-vassal pusztította a rézkorszakot. 

- Döbrögi a harmadik levonásban két púppal gyarapodik. 

- A sereg táborában kitört a pestis, és a király is csak 

álruhában menekülhetett. 

- A középkorban a várakat katakombákkal lőtték. 

- Kanada területe egyenlő Európa lakosságával. 

- A kenguru kicsinye fészeklakó. 

- A ménes egy nagy lócsomó. 

- Toldi a csónak felé indult, mikor a cseh vitéz elővette a 

kardját és majdnem lelőtte Toldi Miklóst, ő azonban 

észrevette a fondorlatos tervet. 

- Boldog Margit az erény útját követte. Ártatlan életét és 

elsőszülött gyermekét az úrnak ajánlotta 

( Magdi Devossa )